Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Programes d'especialització

Formació integral per a membres i assessors de consells d'administració

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 P018/2019
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 DIRECCIÓ I GESTIÓ EMPRESES

Programa

DATES: 8, 15, 22 i 29 de novembre; 13 de desembre de 2019.

 

 

 

HORARI: 9:00-17:30 hores (dinar-networking inclòs) -excepte el 8 de novembre, de 9:00 a 18:30 hores.

 

 

 

PROFESSORS:

 

Sr. Carles Mendieta, psicòleg. Consultor en desenvolupament directiu. Soci de SingularNet Consulting, SL. i de Share Barcelona, SL. Director del Postgrau en Habilitats Directives - EUNCET Business School/UPC. Membre de la Comissió Consultiva de la Fundació Factor Humà, i de la Junta Directiva de l'Associació Espanyola de Directius, i president de la seva Comissió de Participació Social.

Sr. Marc Eguiguren, economista, Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya. Soci de SingularNet Consulting S.L.. Es el Director Executiu de la Global Alliance for Banking on Value. Ha dirigit i treballat en projectes de consultoria organitzativa i financera en grans empreses, bancs i organitzacions nacionals i internacionals. Professor en matèries financeres i organitzatives en diverses universitats i escoles de negoci. Ha publicat nombrosos articles i es membre de diversos Consells d'Administració.

Sr. Manel Vilaplana, llicenciat en Dret (Universitat de Barcelona), Diplomat en Assessoria i Gestió Tributaria per ESADE i Diplomat en Fiscalitat Internacional (Universitat de Barcelona). És advocat especialitzat en Dret Societari i optimització i planificació fiscal. Secretari de Consells d'Administració. Soci director de Mavica Assessors.

Sr. Francesc Xavier Olsina, economista. Professor de Direcció Financera a la Universitat de Barcelona i de Cash Management i Gestió del Circulant a EADA Business School, UPF/BSM, Universitat de Vic, Cambra de Comerç i Foment de Treball. Ha estat Tresorer dels grups VW-Audi, ENDESA/Enher i Agbar.


Sr. Josep M. Raventós, economista, Doctor en Administració i Direcció d'Empreses. Soci de SingularNet Consulting, SL. Màster en formació de Consellers Científics de Gestió. Dilatada experiència professional en càrrecs directius d'empreses i de diverses entitats, i, també, com consultor i assessor (inclusiu de Consells d'Administració), sobre tot en àmbits Estratègics - disseny, implantació i reconducció-, Gestió Gerencial i Projectes Singulars.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

La creixent complexitat de les empreses i el seu entorn fan imprescindible que les aportacions necessàries per a la seva idònia gestió hagin d'anar més enllà que el suport i la visió d'unes poques persones directament implicades en la gestió. Per això, la importància creixent del Consell d'Administració, com a suport a tota la unitat empresarial, és ja avui un fet irreversible. En el cas particular de les empreses familiars el rol de tots i cadascun dels implicats, des del mer partícip fins a l'executiu més compromès, ha de respondre als seus reptes i necessitats, amb els conseqüents deures i obligacions.

 

En aquest context, la finalitat del curs és preparar els membres i assessors de consells d'administració d'empreses, sobretot familiars, per tal que assoleixin un profunda visió integral i uns coneixements transversals que els permetin un desenvolupament més eficient de les seves funcions i una presa de decisions coherent i exitosa, aportant eines i experiències de suport.

 

 

 

DIRIGIT A:

- Membres, independents i executius, de Consells d'Administració de qualsevol corporació, sobretot de caràcter familiar, interessats en una posta al dia i en tenir una visió integral de les seves funcions.
- Consultors de Consells d'Administració de qualsevol corporació, sobretot de caràcter familiar.

 

 

 

METODOLOGIA:

Les sessions es desenvoluparan els divendres en horari de 9.00 a 17.30 hores (excepte la sessió inicial del 8 de novembre, de 9.00 a 18.30 hores), i inclouen un dinar-networking.

 

 

 

PROGRAMA:

 

El curs s'estructura en varis eixos programàtics que s'imparteixen en 5 sessions, que són els següents:

Eix 0.- Introducció als Consells d'Administració. Professor Josep Ma Raventós (8 de novembre)
- Què és un Consell d'Administració: funcions.
- Paper dels membres d'un Consell d'Administració.
- Criteris de govern corporatiu.
- Consell d'Administració dins de l'estructura empresarial.

 

Eix 1.- Dimensió Humana. Professor Carles Mendieta (8 de novembre).
- Les dimensions del lideratge.
- La gestió del compromís.
- Perfils, eines i criteris per a seleccionar consellers.
- Gestió d'interès: Empresa v.s. Accionista v.s. Stakeholders.
- Management 2020.
- Gestió del canvi.

 

Eix 2.- Dimensió Estratègica-Social. Professor Marc Eguiguren (15 de novembre).
- Estratègia i criteris d'èxit empresarial.
- Empresa i societat: sostenibilitat, internacionalització, innovació 3.0 i valors.
- Triple Bottom Line (People, Planet and Profit).
- Organitzacions i models de gestió: cicle de vida.
- Identificació i gestió del deteriorament a una organització.
- Estratègies de comunicació corporativa.
- Noves tecnologies, digitalització, ...
- Ciber-seguretat i protecció de dades.

 

Eix 3.- Dimensió Jurídica-Legal. Professor Sr. Manel Vilaplana (22 de novembre).
- Estatut jurídic en els consells d'administració.
- Repercussions mercantils, laborals i fiscals d'un conseller.
- Drets, deures i responsabilitats dels consellers (Mapa de Riscos).
- La relació amb la Junta General d'Accionistes, auditors i directius.
- Actualitat i tendències dels codis de bon govern.
- Fiscalitat d'empresa/consellers.

 

Eix 4.- Dimensió Econòmica-Financera. Professor Francesc Xavier Olsina (29 de novembre).
- Justificació i objectius.
- Introducció a finances d'empresa: finances/comptabilitat/funció financera/grans conceptes/interrelacions.
- Les fonts de finançament: criteris selecció/instruments finançament inversions i circulant/instruments no bancaris.
- La tresoreria: el 'cor' de l'empresa: liquiditat/gestió operativa/previsions/dèficits i excedents.
- El risc financer a l'empresa: classes de risc i política de risc financer/futurs i forwards: el compromís/opcions financeres: la alternativa.

 

Eix 5.- Dimensió Empresa Familiar. Professor Josep Maria Raventós (13 de desembre).
- Temes clau a considerar.
- Preparació de la successió i successors (incloent rols i situacions possibles).
- Relació família i empresa.
- Preparació i materialització del retir (legal i econòmic).
- Altres temes rellevants:
Protocol familiar.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA