Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació ROAC

Buscador

:

Estat:

:

:

   

Total Registros: 17

Perfeccionament d'Excel per a economistes i auditors amb aplicacions d'ús quotidià

ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

Data inici des de:
10/10/2018 
fins a:
25/10/2018 
Nombre hores:
12 
Seu:
Barcelona

En curs

SEU DE GIRONA: Obligacions d'informació a l'ICAC. Formalització dels Mod. 02 i 03 i novetats pel 2018

COMPTABILITAT I AUDITORIA

Data inici des de:
18/10/2018 
fins a:
18/10/2018 
Nombre hores:
Seu:
Girona

Obert

PGC i Impost sobre Societats 2018: l'Immobilitzat material i inversions immobiliàries: valoració inicial i seguiment posterior fins a la seva baixa

COMPTABILITAT

Data inici des de:
22/10/2018 
fins a:
24/10/2018 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

Obert

SEU DE TARRAGONA: Responsabilitats de l'auditor respecte al frau. Aplicació pràctica NIA-ES 240

COMPTABILITAT I AUDITORIA

Data inici des de:
24/10/2018 
fins a:
24/10/2018 
Nombre hores:
Seu:
Tarragona

Obert

Planificació d'una auditoria sota NIA

AUDITORIA

Data inici des de:
30/10/2018 
fins a:
30/10/2018 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

Obert

SEU DE LLEIDA: Curs pràctic sobre nous models d'informes d'auditoria segons NIA-ES revisades

AUDITORIA

Data inici des de:
31/10/2018 
fins a:
31/10/2018 
Nombre hores:
Seu:
Lleida

Obert

Curs de consolidació fiscal

FISCAL

Data inici des de:
06/11/2018 
fins a:
13/11/2018 
Nombre hores:
12 
Seu:
Barcelona

Obert

Curs sobre comptabilitat d'empreses immobiliàries i constructores

COMPTABILITAT

Data inici des de:
08/11/2018 
fins a:
19/11/2018 
Nombre hores:
12 
Seu:
Barcelona

Obert

PGC i Impost sobre Societats 2018: l'Immobilitzat intangible, amb èmfasi en el fons de comerç: valoració inicial i posterior

COMPTABILITAT

Data inici des de:
12/11/2018 
fins a:
12/11/2018 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

Obert

Curs sobre preus de transferència

FISCAL

Data inici des de:
14/11/2018 
fins a:
19/11/2018 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

Obert

Pàgina 1 de2a

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA