Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació continuada

Buscador

:

Estat:

:

:

   

Total Registros: 18

Angles eficaç per a economistes (Business English). Nivell Intermedi

ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

Data inici des de:
22/10/2020 
fins a:
02/02/2021 
Nombre hores:
24 
Seu:
Barcelona

En curs

Anglès eficaç per a economistes (Business English). Nivell Avançat

ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

Data inici des de:
22/10/2020 
fins a:
02/02/2021 
Nombre hores:
24 
Seu:
Barcelona

En curs

Webinar: Curs Superior d'Especialització en l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i en l'Impost sobre Successions i Donacions

FISCAL

Data inici des de:
15/12/2020 
fins a:
21/01/2021 
Nombre hores:
18 
Seu:
Barcelona

En curs

Webinar: Monogràfic pensió de jubilació

LABORAL

Data inici des de:
12/01/2021 
fins a:
21/01/2021 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

En curs

Webinar: La tresoreria en temps de Covid-19. El cor de l'empresa

FINANCES

Data inici des de:
12/01/2021 
fins a:
19/01/2021 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

En curs

Webinar: Problemàtica fiscal de fundacions i altres entitats no lucratives

FISCAL

Data inici des de:
13/01/2021 
fins a:
18/01/2021 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

En curs

Webinar: Bases per a l'elaboració del pla d'empresa. Consideracions i especificitats des del marc familiar ( Mòdul 5: Formació per a empreses familiars)

DIRECCIÓ I GESTIÓ EMPRESES

Data inici des de:
20/01/2021 
fins a:
20/01/2021 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

Obert

Webinar: Jurisprudència rellevant emesa pel Tribunal Suprem durant l'any 2020 en matèria tributària

FISCAL

Data inici des de:
21/01/2021 
fins a:
21/01/2021 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

Obert

Formació integral per a membres i assessors de consells d'administració

DIRECCIÓ I GESTIÓ EMPRESES

Data inici des de:
22/01/2021 
fins a:
19/02/2021 
Nombre hores:
20 
Seu:
Barcelona

Obert

Webinar: Com confeccionar informes i indicadors de control amb taules dinàmiques per a l'Àrea Laboral

ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

Data inici des de:
25/01/2021 
fins a:
25/01/2021 
Nombre hores:
Seu:
Barcelona

Obert

Pàgina 1 de2a

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA