Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Notícies

cerca avançada: Notícies Comptabilitat


Pàgina 1 de6a

Total Informaciones: 60

29/06/2017
Nova convocatòria examen aptitud professional per a la inscripció en el Registre d'Auditors de Comptes

Ordre EIC/624/2017, de 26 de juny, per la qual es publica la convocatòria conjunta de l'Institut de Censors Jurats de Comptes d'Espanya i del "Consejo General de Economistas" d'examen d'aptitud professional per a la inscripció en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes

23/06/2017
RD 583/2017, de 12 de juny

pel qual es modifica el Pla de comptabilitat de les entitats asseguradores i "reasseguradores" i normes sobre la formulació dels comptes anuals consolidats dels grups d'entitats asseguradores i "reasseguradores", aprovat pel Reial decret 1317/2008, de 24 de juliol

Pàgina 1 de6a

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA