Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • Convocada l’Assemblea General Ordinària i l’Assemblea Extraordinària de Col·legiats/des per al 16 de desembre

Notícies

19 nov 2020

Convocada l’Assemblea General Ordinària i l’Assemblea Extraordinària de Col·legiats/des per al 16 de desembre

Notícies del Col·legi

Voti:

Resultats: 

0 punts

 0  Vots

La Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya, en conformitat amb el que estableix l'article 31 dels Estatuts i el Reglament de l'Assemblea General i del procés electoral del Col·legi d'Economistes de Catalunya, ha acordat convocar l'Assemblea General Ordinària i tot seguit Assemblea Extraordinària de Col·legiats/des per al proper dia 16 de desembre a les 19:00 hores, a la seu del Col·legi a Barcelona (Plaça Gal·la Placídia 32).


Amb l'antelació suficient s'enviaran les indicacions necessàries per tal que les persones col·legiades que així ho desitgin puguin assistir a les Assembles, amb veu i vot, de forma telemàtica.

 

L'ordre del dia de l'Assemblea General Ordinària serà el següent:
1. Benvinguda del degà.
2. Nomenament dels interventors de l'acta.
3. Informació i propostes per part del degà per a l'exercici següent.
4. Lectura i aprovació, si escau, del pressupost del Col-legi que presenta la Junta de Govern per al proper any 2021.
5. Nomenament del/de la Defensor/a de les persones col-legiades.
6. Torn obert de paraules

 

L'ordre del dia de l'Assemblea Extraordinària de Col·legiats/des serà el següent:
1. Nomenament dels interventors de l'acta
2. Presentació, debat i aprovació, si escau, de la modificació dels articles 22, 29, 31 i 48 dels Estatuts col-legials, de la modificació de l'article 10 del Reglament de la Junta de Govern, del Reglament del Comitè de Normativa i Ètica Professional i del Reglament de Procediment Disciplinari.
3. Delegació de poders i facultats en favor de la Junta de Govern i, en el seu nom, en el degà i en el secretari per a que, indistintament, duguin a terme els tràmits necessaris davant la Generalitat de Catalunya i altres organismes que puguin correspondre fins a la publicació de publicació de la modificació dels Estatuts i del Reglament de la Junta de Govern així com dels Reglaments definitius i, per a aquells casos en què sigui escaient, facultar-los perquè realitzin les modificacions necessàries, sempre i quan no suposin una alteració substancial del projecte d'Estatuts i Reglaments aprovats per l'Assemblea Extraordinària de col·legiats/des.
4. Torn obert de paraules

 

Us recordem que podeu consultar la documentació relativa als temes que es tractaran a la Secretaria de la seu del Col·legi a Barcelona (Plaça Gal·la Placídia 32) o bé a la web del Col·legi a l'apartat Col·legi/Assemblea de col·legiats/Documentació (validant-vos prèviament a l'Àrea Privada). Podeu accedir-hi clicant aquí.

Comparteix-nos:  

Cerca en 1 click

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA