Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Llibres destacats d'economia i empresa

Els llibres estan ordenats per data d'edició el que permet que les novetats sempre estiguin al principi. En el formulari de recerca podreu demanar els llibres que tenen una paraula concreta en el seu títol o bé publicats entre unes determinades dates.

Per a cada llibre hi trobareu el nom dels col·legiat autor el nom de la resta d'autors, en el cas que en hi hagin, l'editorial el ISBN i una breu sinopsis del llibre. Podreu afegir i un comentari o be donar la vostra opinió sobre el llibre que serà visible per a la resta d'usuaris del servei.

En el següent llistat hi trobareu dos tipus de llibres:

  • Llibres referents: Un comitè integrat pels col·legiats Oriol Amat, Montserrat Colldeforns, Enric Genescà i Xavier Segura ens informaran dels llibres relacionats en el món de l'economia i de l'empresa que, segons la seva opinió siguin referents.

  • Llibres recomanats: Els col·legiats/des del Col·legi d'Economistes de Catalunya poden recomanar llibres relacionats amb el món de l'economia i de l'empresa que per qualsevol motiu considerin d'interès. (Si ets col·legiat/da i vols recomanar un llibre, fes clic aquí).

Podeu deixar el vostre comentari fent clic a dins la fitxa de cada llibre.

1 gen 2012

Referent: Por qué fracasan los paises

Llibres destacats d'economia i empresa

Voti:

Resultats: 

1 punt

 1  Vots

Autors: Daron Acemoglu i James A. Robinson

Editorial: Deusto SA. Ediciones

ISBN: 9788423412662

En aquest llibre els autors es formulen una de les preguntes clau de l'Economia: per que uns països mostren nivells de riquesa, creixement i benestar superiors a d'altres, per que n'hi que fracassen a l'intentar assolir uns nivells satisfactoris. La metodologia d'anàlisi es, de fet, l'estudi de cassos actuals o històrics per tal de validar el model que proposen. Aquest mètode historiogràfic fa que el llibre sigui de lectura molt entretinguda i que es llegeixi amb facilitat.

 

El capítol 2 del llibre conté una crítica al poder explicatiu que sobre la variable dependent, l'èxit o el fracàs econòmic dels països tenen les variables geogràfiques, culturals, històriques,... En el capítol 3 plantegen la seva teoria explicativa: L'èxit o el fracàs econòmic dels països depèn de variables institucionals. Son les institucions polítiques, que a la seva vegada configuren les econòmiques, les que determinen els nivells de creixement, riquesa i benestar dels països. En aquest capítol s'estableix una tipologia de les institucions politiques i econòmiques, tot distingint entres les institucions inclusives i les extractives. Les institucions politiques inclusives son aquelles que atorguen a la societat un poder de decisió i control sobre els governants, els politics, que s'exerceix periòdica i regularment . Les institucions politiques extractives son,pel contrari, aquelles que tenen per objectiu satisfer els interessos d'una part de la societat, d'una família, d'un clan a costa de la resta de la societat.

 

En paral·lel, les institucions econòmiques inclusives cuiden de la defensa dels drets de propietat, de l'existència d'incentius per afavorir els processos de destrucció creadora i els avenços tecnològics, de respecte a les orientacions vocacionals de cada membre de la societat... En les extractives els processos de creixement econòmic es potencien o no en la mesura que convé i beneficia a les élites dirigents, en cas contrari es frenen. Es per aquest motiu que si be en aquest context es poden produir períodes de creixement, aquests son difícilment sostenibles a llarg termini perquè sempre arriba el moment que als dirigents no els convé seguir creixent per l'amenaça potencial que axó suposa per la seva posició.

 

Entre els capítols 4 i 15 els autors il·lustren la capacitat predictiva d'aquest model de tipus institucionalista amb un seguit d'exemples, cassos i països summament interessants fent de cada un d'ells un estudi força aprofundit. Sense voluntat de ser exhaustius mencionem l'anàlisi comparatiu de Corea del Nord i Corea del Sud, de la URSS, Anglaterra durant la revolució industrial, la Xina actual, alguns dels països colonials espanyols de Sudamerica,... En resum es tracta d'un llibre interessant i de lectura fàcil i distreta amb un contingut no exent de febleses però molt suggerent.

 

Sobre els autors

Daron Acemoglu (Estambul, 1967) es professor d'Economia en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y ha rebut la prestigiosa medalla John Bates Clark.
Graduat per la Galatasaray High School d'Estanbul i per la University of York, UK i doctorat per la London School of Economics.

Ha publicat gran nombre d'articles en prestigioses revistes: American Economic Review; Journal of Labor Economics; Journal of Political Economy; Review of Economic Studies; Journal of Economic Perspectives,...

Entre d'altres ha rebut el premi de la Woodrow Wilson Foundation pel seu llibre
"Economic Origins of Dictatorship and Democracy". També ha rebut el premi Heinz I. Eulau pel millor article publicat a la American Political Science Review per "Economic Backwardness in Political Perspective". Es membre de la National Academy of Sciences.

 

James A. Robinson es politóleg, economista y professor en l'Universidad de Harvard. Expert en política y economía latinoamericana y africana.
Va estudiar Economia a la London School of Economics, la Universitat de Warwick i a la Yale University.

Ha publicat gran nombre d'articles en prestigioses revistes: Economics and Politics; Journal of Economic Perspectives; Annual Reviews of Economics; Journal of Political Economy; Journal of Development Economics; American Economic Review: Papers & Proceedings.

El 2007 va rebre el premi Woodrow Wilson Foundation per "Economic Origins of Dictatorship and Democracy" i el 2013 el premi Eccles Prize per "Why Nations Fail" el llibre objecte de la present ressenya.

Comparteix-nos:  

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA